ETT SKRITT VIDERE

Westnan Solutions er et norskeid selskap som tilbyr kvalifiserte ressurser innen norsk og internasjonal industri, bygg og anlegg og olje og gass.

Vi leverer i dag løsninger og høyt kompetente rådgivere, ingeniører og fag-personell til selskaper innen offshoreindustrien, olje & gass og vindkraft.

Kvalitetsikring

Alle fagarbeidere i Westnan innehar de nødvendige sertifikater og faglige kvalifikasjoner som skal til for å oppfylle myndighetenes krav.
Vi har et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015.

Erfaring

Vi har utviklet rutiner som kan identifisere krav og løsninger på alle prosjekter, identifisere, rette opp og hindre gjentakelse av avvik, kontroll av prosjektdokumenter.

HMS

Westnan Solutions ønsker å eliminere ulykker, skader og uønskede hendelser for å skape en sikker arbeidsplass, med fornøyde ansatte som leverer kvalitetstjenester.